Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani

Di antara ulama Nusantara yang kehebatannya diakui secara luas di dunia Islam ialah Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau merupakan tokoh Minang yang terkemuka di Tanah Suci setelah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Namanya terukir indah dalam buku-buku biografi ulama modern. Beliau digelari sebagai muhaddits dan ahli fiqh abad ini. Selain menulis, beliau juga mengajar dan mentadbir beberapa sekolah di Makkah.

Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani

1. Kelahiran Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dilahirkan di tengah keluarga ulama yang taat di Misfalah Makkah pada hari Selasa, 27 Sya’ban 1335H/17 Juni 1917M. Beliau adalah putra dari pasangan Syekh Muhammad Isa bin Udiq Al-Fadani dan Maimunah binti Abdullah Al-Fadani.

Sejak kecil Syekh Yasin sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan menginjak usia remaja Syekh Yasin mampu mengungguli rekan-rekannya dalam hal penguasaan ilmu hadits, fiqih, bahkan para gurunya pun sangat mengaguminya.

2. Nasab Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dilahirkan di tengah keluarga ulama yang taat di Misfalah Makkah pada hari Selasa, 27 Sya’ban 1335H/17 Juni 1917M. Beliau adalah putra dari pasangan Syekh Muhammad Isa bin Udiq Al-Fadani dan Maimunah binti Abdullah Al-Fadani. Beliau adalah Generasi ke 36 dari Rasulullah melalui jalur keturunan dari Sultan Minangkabau bin Sunan Giri Azmatkhan Al-Husaini.

Catatan Nasab ini berdasarkan Catatan KH. Ali Maksum bin KH. Maksum Azmatkhan (Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta), yang diserahkan kepada As-Syekh Sayyid Bahruddin Azmatkhan, pada tahun 1980. 
1.      Muhammad Rasulullah SAW
2.      Sayyidah Fatimah Azzahra/Fatimah Al-Batul
3.      Sayyidina Imam Husain Asshibti/Abu Syuhada
4.      As-Sayyid Imam Ali Zaenal Abidin/Ali Al Ausath/Ali Assajad
5.      As-Sayyid Imam Muhammad Al Baqir
6.      As-Sayyid Imam Ja'far Asshodiq
7.      As-Sayyid Imam Ali Al Uraidhi
8.      As-Sayyid Imam Muhammad An-Naqib
9.      As-Sayyid Imam Isa Arrumi
10.  As-Sayyid As-Sayyid Imam Ahmad Al Muhajir
11.  As-Sayyid As-Sayyid Imam Ubaidhillah/Abdullah
12.  As-Sayyid Imam Alwi Al Mubtakir/Alwi Al Awwal (Cikal Bakal lahirnya keluarga Alawiyyin)
13.  As-Sayyid Imam Muhammad Shohibus Souma'ah
14.  As-Sayyid Imam Alwi Shohib Baitu Jubair (Alwi Atsani)
15.  As-Sayyid Imam Ali Kholi 'Qosam
16.  As-Sayyid Imam Muhammad Shohib Mirbath
17.  As-Sayyid Imam Alwi Ammil Faqih
18.  As-Sayyid Imam Abdul Malik Azmatkhan
19.  As-Sayyid Imam Abdullah Amirkhan
20.  As-Sayyid Imam Ahmad Syah Jalaluddin
21.  As-Sayyid Imam Husein Jamaluddin Jumadhil Kubro
22.  As-Sayyid Ibrahim Zainuddin Akbar As-Samarqandi
23.  As-Sayyid Maulana Ishaq
24.  Sunan Giri bin Maulana Ishaq
25.  Abdurrahman/ Muhammad Syahabuddin I (Sultan Minangkabau) bin Sunan Giri
26.  Sultan Nuruddin/ Muhammad Syahabuddin II (L.1520 M) bin Abdurrahman/ Muhammad Syahabuddin I (Sultan Minangkabau)
27.  Sultan Bakilap Alam Sultan Alif 1 (Raja Bagewang) (L.1540M – W. 1580) bin Muhammad Syahabuddin II
28.  Sultan Khalifatullah Indermasyah bin Bakilap Alam Sultan Alif 1 (Raja Bagewang)
29.  Sultan Ahmadsyah bin Sultan Khalifatullah Indermasyah
30.  YDP Pagaruyung Raja Alam Indermasyah bin Sultan Ahmadsyah
31.  Sultan Khalifatullah bin YDP Pagaruyung Raja Alam Indermasyah 
32.  Sultan Tunggal Alam Bagagar / Tangkal Alam Bagagarsyah bin Sultan Khalifatullah
33.  Malenggang Alam (Rajo Naro) bin Sultan Tunggal Alam Bagagar / Tangkal Alam Bagagarsyah
34.  Syekh Udiq Al-Fadani bin Malenggang Alam (Rajo Naro)
35.  Syekh Muhammad Isa bin Udiq Al-Fadani
36.  Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani bin Syekh Muhammad Isa bin Udiq Al-Fadani

3. Pendidikan Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Sejak kecil beliau belajar kepada ayah beliau, Syekh Muhammad Isa dan dilanjutkan kepada paman beliau, Syekh Mahmud. Kepada keduanya, beliau belajar dan menghafal beberapa matan kitab dalam bidang ilmu fiqh, tauhid, faraidh dan musthalah hadits.

Tahun 1346 H/1928 M beliau melanjutkan pendidikan ke Madrasah ash-Shaulatiyah al-Hindiyah. Beliau menimba ilmu di sani selama kurang lebih 7 tahun. Guru-guru beliau selama di Madrasah ash-Shaulatiyah adalah Syekh Muhktar Utsman Makhdum, Syekh Hasan al-Masysyath dan al-Habib  Muhsin bin Ali al-MuSAWa (seorang ulama Makkah yang lahir di Palembang tahun 1323 H/1905 M).

Pada tahun 1353 H/1935, beliau pindah ke Madrasah Darul Ulum ad-Diniyah yang didirikan oleh al-Habib Muhsin bin Ali al-MuSAWa bersama beberapa pemuka masyarakat Nusantara yang berada di Makkah kala itu. Beliau adalah angkatan pertama Darul Ulum yang kemudian menjadi pengurus Darul Ulum.

Kepindahan beliau ke Darul Ulum tidak lepas dari sebuah peristiwa menarik yaitu ketika salah seorang guru (direktur) di Madrasah ash-Shaulatiyah telah melakukan tindakan yang sangat menyinggung pelajar yang kebanyakan dari Asia Tenggara terutama dari Indonesia. Guru itu merobek surat kabar Melayu yang dianggap melecehkan martabat Melayu, sehingga memacu semangat beliau dan beberapa anak-anak Jawiy (sebutan untuk pelajar Nusantara) untuk bangkit memberikan perlawanan dengan cara pindah dan memajukan Madrasah Darul Ulum. Syekh Yasin lah diantara yang mengemukakan ide untuk mendirikan Madrasah Darul Ulum di Mekkah.

Hal ini terbukti dengan berpindahnya 120 orang pelajar dari ash-Shaulatiyah ke Madrasah Darul Ulum yang baru didirikan. Ini hampir tidak pernah dialami oleh madrasah-madrasah yang baru dibuka mendapat murid yang begitu banyak sebagaimana Darul Ulum. Akhirnya gelombang siswa yang masuk ke Darul Ulum meningkat pada tahun berikutnya.

Syekh Yasin menjabat sebagai wakil direktur Madrasah Darul Ulum Mekkah. Disamping itu Syekh Yasin juga mengajar di berbagai tempat terutama di Masjidil Haram. Materi-materi yang disampaikan oleh Syekh Yasin mendapat sambutan yang luar biasa terutama dari para pelajar asal Asia Tenggara. Syekh Yasin juga dikenal sebagai sosok ulama yang sering meminta ijazah dari para ulama terkemuka sehingga beliau memiliki sanad yang luar biasa banyaknya.

Selain belajar di Darul Ulum, beliau juga aktif mengikuti pengajian-pengajian di Masjidil Haram. Rasa haus beliau akan ilmu membuat beliau mendatangi kediaman para Syekh terkemuka untuk belajar di tempat-tempat mereka seperti di Thaif, Makkah, Madinah, Riyadh, maupun kota-kota lainnya. Bahkan beliau sempat ke luar Arab Saudi seperti Yaman, Mesir, Syiria, Kuwait dan negeri-negeri lainnya.

Sejak awal masa belajarnya, beliau telah dikenal sebagai seorang pelajar yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga mampu mengungguli teman-temannya. Tidak mengherankan kemudian banyak teman-teman beliau yang akhirnya malah belajar kepada beliau. Kecerdasan dan juga akhlak beliau yang luhur yang membuat gurunya kagum terhadap beliau.

4. Guru-guru Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Ketekunan dan kesungguhannya dalam belajar membuat beliau semakin bersinar dengan berbagai ilmu yang telah dikuasainya. Sejak muda beliau sangat gemar kepada ilmu hadits. Hal ini menjadikan para gurunya amat sayang dan simpati kepada Syekh Yasin. Dintara guru beliau selama di Makkah adalah:
1.      Asy-Syekh Umar bin Hamdan bin Umar bin Hamdan al-Mahrisi at-Tunisi al-Madani al-Mahrasi (beliau selalu mengikuti dan membaca kitab kepadanya)
2.      Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husein al-Habsyi al-Makki
3.      Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Husein bin Muhammad al-Habsyi al-Makki
4.      Asy-Syekh Muhammad bin Ali bin Husain al-Maliki
5.      Asy-Syekh Umar Bajunaid mufti Madzhab Syafi’i ketika itu (kepadanya beliau mempelajari fiqh Syafi’i)
6.      Asy-Syekh Said bin Muhammad al-Yamani
7.      Syekh Hasan al-Yamani
8.      As-Sayyid Muhsin bin Ali al-MuSAWa bin Abdurrahman (kepadanya ia belajar ilmu ushul)
9.      Asy-Syekh Abdullah Muhammad Ghazi al-Makki (kepadanya ia belajar ilmu sejarah)
10.  Asy-Syekh Ibrahim bin Daud bin Abdul Qadir al-Fathany al-Makki (kepadanya ia belajar ilmu bahasa)
11.  Al-Muhaddits as-Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki (untuk ilmu-ilmu lainnya)
12.  As-Sayyid Muhammad Amin al-Kutbi al-Hasani
13.  Al-‘Allamah Khalifah bin Hamd an-Nabhani al-Makki
14.  Asy-Syekh Hasan bin Muhammad bin Abbas bin Ali al-Masysyath al-Maliki
15.  Asy-Syekh Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Makhallalati
16.  Asy-Syekh Muhammad al-‘Arabi at-Tabbani
17.  Asy-Syekh Muhammad Nur Saif Hilal al-Makki
18.  Al-Habib Hasan bin Ahmad Assegaf
19.  Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Abdullah Fad’aq al-‘Alawi al-Huseini
20.  Asy-Syekh Hibatullah bin Syarafuddin bin Muhammad bin Ibrahim al-Alawi al-Makki
21.  Asy-Syekh Umar bin Husein ad-Daghistani al-Makki.

Beliau juga berguru kepada para ulama besar di luar Makkah. Diantara guru-guru beliau dari luar Makkah adalah:
1.      Asy-Syekh Ahmad bin bin Muhammad bin Abdul Aziz Rafi’ at-Tahthawi al-Mishri
2.      Asy-Syekh Muhammad Ibrahim as-Samaluti
3.      Asy-Syekh Muhammad Bakhit al-Muti’i
4.      Asy-Syekh Muhammad Hasanain Makhluf
5.      Asy-Syekh Muhammad al-Hafidz at-Tijani
6.      Asy-Syekh Muhammad al-Khidhr Husain
7.      Asy-Syekh Mahmud bin Muhammad ad-Dumi
8.      Asy-Syekh Muhammad Anwar Shah al-Kasymiri
9.      Asy-Syekh Asyraf Ali at-Tahanawi
10.  Asy-Syekh Mufti Syafi’ ad-Dibandi
11.  Asy-Syekh Ahmad bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari
12.  Asy-Syekh Abdullah bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari
13.  Asy-Syekh Abdul Hayy al-Kattani
14.  Asy-Syekh Ibrahim Afandi al-Jabali al-Azhari
15.  Asy-Syekh Ibrahim bin Hamud bin Ibrahim asy-Syafi’i az-Zabidi
16.  Asy-Syekh Ibrahim bin Abdullah Yar Syah Muhammad bin Fadhlullah ad-Dihlawi
17.  Asy-Syekh Ahmad bin Abdullah bin Shadaqah Dahlan
18.  Asy-Syekh Ahmad bin Muhammad al-Ahmadi az-Zawahiri
19.  Asy-Syekh Syarif bin Muhammad Syarif bin Muhammad bin Ali as-Sanusi
20.  Asy-Syekh Ahmad bin Muhammad Mansur al-Fulfulani al-Malizi
21.  Asy-Syekh Ahmad al-Marzuqi bin Ahmad al-Mirshad al-Jawi
22.  Asy-Syekh Arsyad bin As’ad al-Banteni al-Indonesi
23.  Asy-Syekh Amatallah binti Abdul Ghani ad-Dihlawi
24.  Asy-Syekh Baqir bin Muhammad Nur bin Fadhil al-Jogjawi
25.  Asy-Syekh Jam’an bin Ma’mun at-Tangerangi
26.  Asy-Syekh Hamid bin Adin bin Ruslan ad-Damsyiqi
27.  Asy-Syekh Hamid bin Hasan bin Abdul Ma’bud al-Haifawi ad-Damsyiqi
28.  Asy-Syekh Hamid bin Syakir al-Halabi
29.  Asy-Syekh Habiburrahman al-A’dzami al-Hindi
30.  Asy-Syekh Hasan bin Muhammad Marzuq Habannakah al-Maidani ad-Damsyiqi
31.  Asy-Syekh Zakaria bin Abdullah bin Hasan bin Zainal Bilah
32.  Asy-Syekh Zaki bin Ahmad bin Ismail al-Barzanji
33.  Asy-Syekh Zamzam bin Muhammad Amin al-Himshi
34.  Asy-Syekh Shabir bin Musa al-Jawi
35.  Asy-Syekh Shaleh bin Ahmad bin Abdullah al-Madani al-Maliki
36.  Asy-Syekh Shaleh bin Alawi bin Aqil
37.  Asy-Syekh Thohir bin ‘Asyur at-Tunisi
38.  Asy-Syekh Thanthawi bin Jauhari bin al-Mishri  
39.  Al-Habib Thaha bin Ali bin Abdullah al-Haddad
40.  Asy-Syekh Dzafar Ahmad bin Lathif Ahmad al-Hindi al-Utsmani at-Tahanawi ad-Diyubandi
41.  Asy-Syekh Abbas bin Muhammad Amin bin Ahmad Ridhwan al-Madani
42.  Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri
43.  Asy-Syekh Abdullah bin Falih bin Muhammad bin Falih adz-Dzahiri
44.  Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Hamid Assegaf
45.  Asy-Syekh Abdullah bin Muhammad Ghazi al-Hindi al-Makki
46.  Asy-Syekh Abdullah bin Muhammad Niyazi al-Bukhari
47.  Asy-Syekh Abdul Hafidz bin Muhammad ath-Thohir al-Fahri al-Fasi
48.  Asy-Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Salim al-Bisyri al-Mishri
49.  Asy-Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali bin Abdul Ghani Uyun as-Sud al-Himshi
50.  Asy-Syekh Abdul Qadir bin Taufiq asy-Syalabi
51.  Asy-Syekh Abdul Qadir bin Shabir al-Mandaili al-Indonesi
52.  Asy-Syekh Abdul Karim bin Ahmad bin Abdul Lathif bin Ali al-Khathib Al-Fadani
53.  Asy-Syekh Abdul Wasi’ bin Yahya bin Abdul Wasi’ ash-Shan’ani
54.  Asy-Syekh KH. Abdul Wahab bin Hasbullah as-Surbawi
55.  Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Ali Syihabuddin at-Tarimi
56.  Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab at-Tarimi
57.  Asy-Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud bin Muhammad Arsyad al-Banjari
58.  Asy-Syekh Ali bin Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus as-Samarani
59.  Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ismail bin Abi Bakar al-Ahdal
60.  Asy-Syekh Ali bin Falih bin Muhammad bin Falih bin Muhammad adz-Dzahiri al-Mihnawi al-Madani
61.  Asy-Syekh Muhammad bin Ahyad bin Muhammad Idris al-Bogori
62.  Asy-Syekh Muhammad Imam bin Ibrahim as-Saqa al-Mishri
63.  Asy-Syekh Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri
64.  Asy-Syekh Muhammad al-Baqir bin Muhammad Abdul Kabir bin Muhammad al-Kattani
65.  Asy-Syekh Muhammad Bakhit bin Husein al-Muthi’i al-Mishri
66.  Asy-Syekh Muhammad al-Hafidz bin Abdul Lathif bin Salim at-Tijani al-Mihsri
67.  Asy-Syekh Muhammad Habibullah bin Abdullah asy-Syinqithi
68.  Asy-Syekh Muhammad bin Hasanain bin Muhammad Makhluf al-Adawi al-Mishri
69.  Asy-Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari
70.  Asy-Syekh Muhammad Salim bin Muhammad Sa’id bin Muhammad Rahmatullah al-Hindi
71.  Asy-Syekh Muhammad Syafi’ ad-Diyubandi al-Hindi
72.  Asy-Syekh Muhammad Shaleh bin Abdullah Farfur ad-Damsyiqi
73.  Asy-Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim al-‘Aquri al-Mishri
74.  Asy-Syekh Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir bin Muhammad al-Kattani
75.  Asy-Syekh Muhammad Isa bin Udeq Al-Fadani
76.  Asy-Syekh Muhammad bin Muhammad Makhluf at-Tunisi
77.  Asy-Syekh Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid al-Bogori
78.  Asy-Syekh Muhammad Makki bin Muhammad Ja’far bin Idris al-Kattani
79.  Al-Habib Muhammad bin Abdul Hadi bin Hasan Assegaf
80.  Hadhratus Syekh KH. M. Hasyim Asy`ari al-Jumbani
81.  Asy-Syekh Muhammad al-Hasyimi bin Abdurrahman at-Tilmisani
82.  Al-Habib Muhammad bin Yahya Dum al-Ahdal al-Yamani
83.  Asy-Syekh Najib bin Muhammad bin Yusuf Sirajuddin al-Halabi
84.  Asy-Syekh Nasrullah bin Ahmad Afandi asy-Syathi asy-Syami
85.  Asy-Syekh Hadi bin Ahmad al-Aiba’ al-Yamani
86.  Asy-Syekh Washil bin Atha’illah bin Sa’dullah al-Kasymiri
87.  Asy-Syekh Yusuf bin Ahmad bin Nashr bin Suwailam ad-Dijwi
88.  Asy-Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan an-Nabhani
89.  Dan lain-lain.

5.  Pengabdian Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani dan Gelar Al-Musnid Ad-Dunya

Tinggalnya beliau di Tanah Suci Makkah memudahkan beliau bertemu dengan banyak ulama Islam, baik dari Tanah Suci sendiri maupun dari berbagai pelosok dunia yang datang ke Tanah Suci, seperti Syria, Libanon, Palestina, Yaman, Mesir, Maghribi, Iraq, Pakistan, Rusia, India, Indonesia dan Malaysia, sehingga terkumpullah di sisi beliau berbagai macam sanad periwayatan ilmu dan hadits. Sehingga sepanjang perlajanan studinya, beliau berguru lebih dari 700 orang guru yang beliau catat dalam berbagai karya literaturnya yang berkaitan dengan ilmu sanad. Ini merupakan satu jumlah yang memang sukar ditandingi apalagi untuk zaman ini.

Setelah tiga tahun belajar di Darul Ulum, pada permulaan tahun 1356 H/1938 M beliau mulai mengajar di almamaternya itu. Pertengahan tahun 1359 H/1941 M karir beliau menanjak sebagai direktur madarasah tersebut. Selain di Madrasah Darul Ulum, beliau juga mengajar di Masjidil haram tepatnya di antara Bab Ibrahim dan Bab al-Wada’, begitu pula di rumahnya dan di kantor sekolahnya.

Rekomendasi untuk mengajar di Masjidil Haram beliau peroleh secara resmi tanggal 10 Jumadil Akhir 1369 H/29 Maret 1950 M dari Dewan Ulama Masjidil Haram. Halaqah beliau mendapat sambuan hangat terutama dari kalangan masyarakat Asia Tenggara dan Indonesia. Disamping itu setiap bulan Ramadhan beliau mengkhatamkan dan mengijazahakan salah satu kitab dari Kutub as-Sittah. Hal ini berlangsung selama 15 tahun.

Setiap ada kesempatan beliau juga mengadakan perjalanan ilmiyah bersama para santri dan ulama untuk mempraktekkan ilmu yang telah beliau ajarkan anatara lain ilmu falak. Perjalanan beliau juga dipergunakan untuk memburu sanad, silsilah periwayatan hadits dan ijazah ilmu atau kitab. Sehingga beliau digelari al-Musnid ad-Dunya (pemilik sanad terbanyak di dunia). Gelar itu diberikan kepada beliau karena beliau dipandang sebagai orang yang paling banyak memiliki sanad bukan hanya di Makkah dan Timur Tengah tapi juga di dunia.

Gelar al-Musnid ad-Dunya didapat Syekh Yasin karenaqqqbukan hanya karena banyaknya guru yang mencapai 700 orang, tetapi lebih dilihat pada kepakaran beliau dalam bidang yang beliau geluti.

Merujuk pada Syekh Mahmud Sa’id Mamduh, salah seorang murid beliau, Syekh Yasin kerap kali menerima permintaan fatwa. Artinya beliau bukan hanya pakar dalam ilmu sanad tapi juga ahli ilmu syariat lainnya. Bahkan permintaan fatwa bukan hanya datang dari sekitar Makkah, tetapi juga dari luar Arab seperti Indonesia.

Menurut kisah yang diceritakan oleh Abu Mudi Syekh Hasanul Bashri HG, seorang ulama Aceh, pimpinan LPI Ma’had al-‘Ulum ad-Diniyah al-Islamiyah Masjid Raya, Samalanga, Aceh yang lebih dikenal dengan nama MUDI Mesra, pada saat terjadi perdebatan antara Syekh Abdul Aziz Samalanga dengan Syekh Jalal bin Syekh Hanafiah, Abu Mudi kecil pada waktu itu sering kali diminta oleh Syekh Jalal bin Hanafiah untuk membawa surat beliau kepada Syekh Yasin ke kantor pos.

Hampir seluruh waktunya beliau pergunakan untuk mengejar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dalam musim haji maupun di luar musim haji rumah beliau senantiasa ramai dikunjungi para ulama dan pelajar baik dari Makkah maupun dari luar Makkah bahkan dari luar negeri. Semuanya ingin menimba ilmu dan meminta ijazah hadits dari beliau. Mereka semua memandang Syekh Yasin sebagai guru meskipun hanya mengambil ijazah kepada beliau.

Syekh Yasin memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu hadits dengan berbagai cabang dalam ilmu yang sudah terbilang langka saat ini. Dalam hal sanad, dengan kegigihan beliau mengumpulkan sanad dari ratusan para ulama sehingga beliau dijuluki sebagai al-Musnid ad-Dunya.

Selain itu beliau juga mengarang berbagai kitab dalam ilmu sanad. Ada sekitar 70 buah karya dalam berbagai ukuran yang telah disusunnya terkait ilmu sanad. Karya-karya beliau ini membuktikan kemahiran dan kebijaksanaan beliau dalam bidang ilmu sanad. Disamping memperlihatkan kekreatifan beliau dalam sudut berbagai seni sanad.

Selain itu beliau juga gigih dalam menghimpun sanad para ulama-ulama sebelum beliau. Ini merupakan lazimnya dalam ilmu sanad, dimana kadang-kadang sanad seorang ulama dibukukan oleh muridnya atau orang-orang sesudahnya. Inilah diantara upaya yang dilakukan oleh Syekh Yasin Al-Fadani terhadap beberapa tokoh ulama yang memiliki sanad, seperti al-Kuzbari, Ibn Hajar al-Haitami, Abdul Baqi al-Ba’li, Khalifah an-Nabhan, Sayyid Muhsin al-MuSAWi, Muhammad Ali al-Maliki, Umar Hamdan dan Ahmad al-Mukhallalati.

Dalam hal pengijazahan sanad Syekh Yasin memiliki kekreatifan tersendiri, baik ijazah khash, ijazah ‘am dan ijazah muthlaq. Berkenaan dengan ijazah khash, beliau memberi perhatian istimewa kepada beberapa tokoh ulama dan orang-orang tertentu yang dirasakan kewibawaan mereka oleh beliau dengan menyusun kitab-kitab ijazah sanad yang khusus buat mereka.

Diantara ulama-ulama yang mendapatkan ijazah khash dari Syekh Yasin ialah:

1. Prof. Dr. as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
2. Asy-Syekh Aiman Suwaid
3. Asy-Syekh Dr. Yahya Ghautsani
4. Asy-Syekh Abdullah al-Jarafi
5. Asy-Syekh Muhammad Riyadh al-Malih
6. Al-‘Allamah Muhammad Zabarah
7. Al-Habib Abu Bakar Al-Atthas al-Habsyi
8. Asy-Syekh Ismail Zain al-Yamani
9. Al-Qadli Muhammad al-‘Umari
10. Asy-Syekh Muhammad Taqiy al-Utsmani
11. Al-Mufti al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya
12. Asy-Syekh Dr. Mahmud Sa’id Mamduh
13. Asy-Syekh Zakaria Bila
14. As-Sayyid Muhammad al-Hasyimi
15.  Dan lain-lain.

Beliau telah menyusun kitab-kitab ijazah sanad yang khusus untuk mereka dan setiap satu dengan yang lainnya memiliki ciri yang tidak ada pada lainnya. Sebagai contoh, ijazah beliau kepada Syekh Muhammad Riyadh al-Malih yang berjudul ar-Raudh al-Fa’ih. Beliau telah menghimpunkan di dalam kitab tersebut secara khusus semua guru-gurunya yang berasal dari negeri Syam (Syiria, Libanon, Palestina dan Jordan) yang berjumlah hingga 101 orang serta semua sanad-sanad mereka, tidak termasuk yang lain.

Adapun dengan ijazah ‘am, Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani boleh dikatakan sebagai seorang ahli hadits yang pemurah. Berulang kali beliau menyebut dalam beberapa kitab sanadnya pernyataan tentang pengijazahan sanad kepada semua orang yang hidup di zamannya, dengan objektif untuk memberi manfaat kepada para penuntut ilmu dan menyebarluaskan sanad-sanad periwayatan. Sebagai contoh, di akhir kitab Waraqat fi Majmu’at al-Musalsalat wa al-Awa’il wa al-Asanid al-‘Aliyyah beliau menuliskan:

هذا وقد اجزنا بما فى هذه الورقات كل من اراد رواية ذلك عنا ممن ادرك حياتنا وكذا غيره مما تجوز لنا روايته وتثبت عنا معرفته ودريته

Dan di akhir kitab al-‘Ujalah fi al-Ahadits al-Musalsalah beliau menuliskan:

وقد اجزنا بها جميع اهل عصري ووقتى ممن اراد الرواية عني

Di akhir kitab an-Nafhat al-Miskiyyah fi al-Asanid al-Muttashilah lebih luas lagi beliau menyebutkan dengan ungkapan:

وقد أجزت بالأوائل السنبلية خاصة، وبهذه النفحة المسكية بأسانيدنا المتصلة بها، وكذا بجميع مؤلفاتي  ومروياتي، كلّ مَن أرادجميع ذلك ممن أدرك حياتي، أو وُلد في السنين المتممة لعقد وفاتي.اهـ

Walaupun pengijazahan ‘am seperti ini masih dipersilisihkan di antara ulama, namun Syekh Yasin lebih memilih pandangan yang mengharuskannya. Di sisi lain mayoritas ulama berpendapat bahwa ijazah demikian adalah jenis ijazah yang paling lemah.

Perhatian Syekh Yasin terhadap kitab-kitab yang menghimpunkan sanad-sanad periwayatan seseorang ulama ahli hadis amat besar. Beliau sering menyebutnya dengan berbagai istilah, seperti thabat, fahrasah atau fihris, mu’jam, barnamij dan masyyakhah.

Menurut Syekh Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Kattani: “Orang terdahulu memberikan istilah masyyakhah bagi kitab yang menghimpunkan nama-nama guru dan riwayat-riwayat seseorang ahli hadits, kemudian mereka menamakannya pula setelah itu sebagai mu’jam karena nama-nama guru disusun sesuai dengan urutan abjad huruf hijaiyyah. Penduduk Andalusia juga menggunakan istilah barnamij. Pada abad-abad belakangan, ahli hadits di daerah Timur hingga sekarang menyebutnya sebagai thabat, sedangkan ahli hadits di daerah Barat menyebutnya sebagai fahrasah.”

Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani mempunyai banyak riwayat bagi kitab-kitab yang berkaitan dengan kesanadan. Selain itu Syekh Yasin juga memiliki perhatian besar dalam cabang ilmu hadits yang lain seperti periwayatan hadits musalsal, riwayat ‘ali, tash-hih dan tadh’if, ilmu rijal dan ruwah.

6.  Karya-karya Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Syekh Yasin dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis, karya beliau mencapai ratusan, sehingga al-Habib Saqqaf bin Muhammad Assegaf seorang ulama Hadhramaut memujinya dengan sebutan “Imam Suyuthi pada zamannya” lantaran karyanya yang demikian banyak.

Ulama kelahiran abad 20 ini menghasilkan karya-karya yang tak kurang dari 100 judul, yang semuanya tersebar dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Mekkah maupun di Asia Tenggara. Sejumlah murid dan peneliti kini mulai berusaha menginventasrisir, mengkodifikasi dan menerbitkan karya-karya tersebut. Kabarnya hingga saat ini baru sebanyak 97 kitab (diantaranya 9 kitab tentang ilmu hadits, 25 kitab tentang ilmu dan ushul fiqih, 36 kitab tentang ilmu falak, dan sisanya tentang ilmu-ilmu yang lain).

Bahkan kitab beliau al-Fawaid al-Janiyyah dijadikan materi silabus mata kuliah ushul fiqh di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Mesir. Sebagaimana diakui oleh kalangan para ulama yang mengetahui kadar keilmuan beliau, faktor susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padat menjadikan karya Syekh Yasin dijadikan oleh para ulama dan pelajar sebagai rujukan.

Meskipun Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani mampu bertutur dalam bahasa Melayu, namun beliau menulis seluruh karyanya dalam bahasa Arab. Karya beliau yang terdiri dari kitab fiqh, hadits, balaghah, tarikh, falak, sanad serta dalam cabang ilmu yang lain antara lain:
1.      Fath al-‘Allam fi Syarh Bulugh al-Maram
2.      Ad-Durr al-Madhud fi Syarh Sunan Abu Dawud 20 jilid
3.      Nail al-Ma’mul Hasyiyah ‘ala Ghayat al-Wushul ‘ala Lubb al-Ushul
4.      Al-Fawaid al-Janiyyah ‘ala Qawa’id al-Fiqhiyyah (terbit tahun 1417 H/1996 M)
5.      Syarh Jauhar Tsamin fi Arba’in Haditsan min Ahadits Sayyid al-Mursalin li al-‘Ajluni
6.      Syarh al-Musalsal bi al-‘Itrat ath-Thahirah
7.      Bulghat al-Musytaq fi ‘Ilm Isytiqaq
8.      Tashnif as-Sama’ fi Mukhtashar ‘Ilm al-Wadha’
9.      Hasyiyah ‘ala Risalah Hajar Zadah fi ‘Ilm Wadha’
10.  Idhah an-Nur al-Lami’ Syarh al-Kaukab as-Sathi’
11.  Hasyiyah ‘ala al-Asybah wa an-Nadzair fi Furu’ Fiqh asy-Syafi’i li as-Suyuthi
12.  Bughyat Musytaq Syarh al-Luma’ Abi Ishaq
13.  Ta’liqat ‘ala Luma’ Abi Ishaq asy-Syirazi fi ‘Ilm Ushul
14.  Hasyiyah ‘ala at-Talaththuf fi Ushul Fiqh
15.  Hasyiyah ‘ala al-Qawa’id al-Kubra li al-‘Izz bin Abdissalam
16.  Tatmim ad-Dukhul Ta’liqat ‘ala Madkhal al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul
17.   Ta’liqat ‘ala Syarh Mandzumah az-Zamzami fi Ushul at-Tafsir
18.  Taqrir al-Maslak li Man Arada ‘Ilm Falak
19.  Al-Khamaliyah Syarh Mutawasith ‘ala Tsamarat al-Wasilah
20.  Ar-Riyadh Nadzrah Syarh Nadzm al-‘Alaliy al-Muntatsirah fi al-Maqulat al-‘Asyrah
21.  Syarh ‘ala Risalah al-Adhud fi al-Wadha’
22.  Tatsnif as-Sami’ Mukhtashar fi ‘Ilm al-Wadh’i
23.  Syarh ‘ala Mandzumah Zubad li Ibni Ruslan fi al-Fiqh Syafi’i
24.  Kaukab al-Anwar fi Asma’ an-Nujum as-Samawiyah
25.  Al-Mukhtashar al-Muhadzdzab fi Istikhraj al-Auqat wa al-Qiblat bi ar-Rubu’ al-Mujayyab
26.  Manhal al-Ifadah Hawasyi ‘ala Risalah Adab al-Bahts wa al-Munadzarah li Thasy Kubra Zadah
27.  Ad-Durar an-Nadhid Hasyiyah ‘ala Kitab at-Tamhid li al-Asnawi fi Ushul Fiqh asy-Syafi’i
28.  Janiyy ats-Tsamar Syarh Mandzumah Manazil Qamar
29.  Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra
30.  Thabaqat asy-Syafi’iyyah ash-Shughra
31.  Thabaqat ‘Ulama al-Ushul wa al-Qawa’id al-Fiqhiyyah
32.  Thabaqat ‘Ulama al-Falak wa al-Miqat
33.  Thabaqat Masyahir an-Nuhah wa Tasalsul Akhdzihim
34.  Al-Mawahib al-Jazilah Syarh Tsamrah al-Wasilah fi al-Fala
35.  Al-Fawaid al-Jamilah Syarh Kabir ‘ala Tsamarah al-Wasilah
36.  Husn ash-Shiqayah Syarh Kitab Durus al-Balaghah
37.  Risalah fi ‘Ilm al-Manthiq
38.  Ittihaf al-Khallan Taudhih Tuhfat al-Bayan fi ‘Ilm al-Bayan
39.  Ar-Risalah al-Bayaniyyah ‘ala Thariqat as-Sual wa al-Jawab
40.  Tanwir al-Bashirah bi Thuruq al-Isnad asy-Syahirah (terbit tahun 1403 H/1983 M)
41.  Al-Qaul al-Jamil bi Ijazah as-Sayyid Ibrahim bin Aqil
42.  Al-Isyadat fi Asanid Kutub an-Nahwiyyah wa ash-Sharfiyyah
43.  Al-‘Ujalah fi al-Hadits al-Mutsaltsal
44.  Asma al-Ghayah fi Asanid asy-Syekh Ibrahim al-Hazazmi fi al-Qiraah
45.  Al-Asanid al-Kutub al-Haditsiyyah as-Sab’ah
46.  Al-‘Iqd al-Fard min Jawahir al-Asanid
47.  Ithaf al-Bararah bi Ahadits al-Kutub al-Haditsiyyah al-‘Asyrah (terbit tahun 1403 H/1983 M)
48.  Ithaf al-Mustafid bi an-Nur al-Asanid
49.  Qurrat al-‘Ain fi Asanid A’lam al-Haramain
50.  Ithaf Uli al-Himam al-‘Aliyyah bi al-Kalam ‘ala al-Hadits al-Musalsal al-Awwaliyyah
51.  Al-Waraqat fi Majmu’ah al-Musalsalat wa al-Awail wa Asanid al-‘Aliyyah (terbit tahun 1406H/1986M)
52.  Ad-Durr al-Farid min Durar al-Asanid
53.  Al-Muqtathaf min Ithaf al-Kabir bi Makkiy
54.  Ikhthiyar wa Ikhtishar Riyadh Ahli Jannah min Atsar Ahli as-Sunnah li ‘Abdul Baqi’ al-Ba’li al-Hanbali
55.  Al-Arba’un Haditsan min Arba’in Kitan ‘an Arba’in ‘an Arba’in Syekhan (terbit tahun 1429 H/2008 M)
56.  Al-Arba’un al-Buldaniyyah Arba’un Haditsan ‘an Arba’in ‘an Arba’in (terbit tahun 1407 H/1987 M)
57.  Al-Arba’un Haditsan Mutsaltsal bi an-Nuhad ila al-Jalal as-Suyuthi
58.  As-Salasil al-Mukhtarah bi Ijazah al-Muarrikh as-Sayyid Muhammad bin Muhammad Ziyarah
59.  Fath ar-Rabb al-Majid fi Ma li Asyyakhi min Faraid al-Ijazah wa al-Asanid
60.  Ailsilah al-Wushlah Majmu’ah Mukhatarah min al-Hadits al-Mustalsal
61.  Faidh ar-Rahmani bi Ijazat Samahah al-‘Allamah al-Kabir Muhammad Taqi al-‘Utsmani (terbit tahun 1406 H/1986 M)
62.  Nihayat al-Mathlab fi ‘Ulum al-Isnad wa al-Adab
63.  Ad-Durar an-Nadzir wa ar-Raudh an-Nadzir fi Majmu’ al-Ijazah bi Tsabat al-Amir
64.  Al-‘Ujalah al-Makkiyyah
65.  Al-Waraqat ‘ala al-Jawahir ats-Tsamin fi al-Arba’in Haditsan min al-Hadits Sayyid al-Mursalin ; dan
66.  Ta’liqat ‘ala Kifayat al-Mustafiq li asy-Syekh Mahfudz at-Turmusi
67.  Tahqiq al-Jami’ al-Hawi fi Marmiyat asy-Syarqawi
68.  Ittihaf ath-Thalib as-Sirri bi al-Asanid ila al-Wajih al-Kuzbari
69.  Al-Asanid al-Faqih Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makki (terbit tahun 1429H/2008M)
70.  Faidh ar-Rahman fi Tarjamah wa Asanid asy-Syekh Khalifah bin Hamd an-Nabhan
71.  Al-Waslu ar-Rati fi Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallati
72.  Faidh al-Muhaimin fi Tarjamah wa Asanid as-Sayyid Muhsin
73.  Madmah al-Wujdan fi Asanid asy-Syekh Umar Hamdan
74.  Faidh al-Ilah al-‘Ali fi Asanid ‘Abdil Baqi al-Ba’li al-Hanbali
75.  Al-Maslak al-Jaliy fi Tarjamah wa Asanid asy-Syekh Muhammad ‘Aliy (terbit tahun 1408 H/1988 M)
76.  Ithaf al-Ikhwan bi Ikhtishar Majma’ al-Wujdan (terbit tahun 1406H/1986M)
77.  Ittihaf al-Ikhwan bi Ikhtishar Madmah al-Wujdan fi Asanid asy-Syekh Umar Hamdan
78.  Ittihaf as-Samir bi Auham Ma fi Tsabat al-Amir
79.  Ijazah as-Sayyid Muhammad ‘Alawi al-Maliki
80.  Ijazah asy-Syekh Aiman Suwaid
81.  Al-Irsyad as-SAWiyyah fi Asanid al-Kutub an-Nahwiyyah wa ash-Sharfiyyah
82.  Bughyat al-Muris fi ‘Ilm al-Asanid
83.  Ta’liqat ‘ala al-Awail as-Sunbuliyyah
84.  Al-Awail as-Sunbuliyah wa Dhailuha (terbit tahun 1427 H/2006 M)
85.  Ta’liqat ‘ala al-Awail al-‘Ajluniyyah
86.  Ta’liqat ‘ala Tsabat asy-Syanwani
87.  Ta’liqat ‘ala Tsabat asy-Syibrazi
88.  Ta’liqat ‘ala Tsabat al-Kazbari al-Hafidz
89.  Tsabat al-Kazbari (terbit tahun 1403 H/1983 M)
90.  Ta’liqat ‘ala Husn al-Wafa li Ikhwan ash-Shafa
91.  Ad-Durr an-Natsir fi Ittishal bi Tsabat al-Amir
92.  Ar-Raudh al-Fa-ih wa Bughyat al-‘Adi wa ar-Raih bi Ijazah al-Ustadz Muhammad Riyadh al-Malih
93.  Ar-Raudh al-Fa-ih wa Bughyat al-Ghadi wa ar-Raih (terbit tahun 1426H/2005M)
94.  Al-‘Ujlah fi Ahadits al-Musalsalah (terbit tahun 1405 H/1985 M)
95.  Al-‘Iqd al-Farid min Jawahir al-Asanid
96.  Uqud al-Lujain fi Ijazah Syekh Ismail Zain
97.  Faidh al-Bari bi Ijazah al-Wajih as-Sayyid ‘Abdurrahman al-Anbari
98.  Faidh al-Mabdi bi Ijazah asy-Syekh Muhammad ‘Audh az-Zabidi (terbit tahun 1429 H/2008 M)
99.  Al-Kawakib ad-Darari fi Ijazah Mahmud bin Sa’id al-Qahiri
100.   Al-Kawakib as-Siyarah fi Asanid al-Mukhtarah
101.   Masyjarah bi Asanid al-Fiqh asy-Syafi’i
102.   Al-Muqtathif min Ittihaf al-Akabir bi Asanid al-Mufti Abdul Qadir
103.   Al-Mawahib al-Jazilah wa al-‘Uqud al-Jamilah fi Ijazah al-‘Allamah al-Bahhatsah al-Musyarik asy-Syekh Abi Yahya Zakaria bin Abdullah Bila
104.   An-Nafhat al-Maskiyyah fi Asanid al-Makkiyyah (terbit tahun 1409H/1989M)
105.   An-Nafhat al-Hasaniyyah (terbit tahun 1396 H/1976 M)
106.   Nahj as-Salamah fi Ijazah ash-Shafi Ahmad Salamah
107.   Al-Wafi bi Dzail Tadzkar al-Masafi bi Ijazah Syekh Abdullah al-Jarafi (terbit tahun 1429 H/2008 M)
108.   Al-Washl ar-Ratibi fi Tarjamah wa Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallati
109.   Al-Washl as-Sami bi Ijazah Sayyid Muhammad al-Hasyimi
110.   Dan masih banyak yang lainnya.
Semua kitab beliau dari no. 40 merupakan kitab dalam bidang ilmu sanad.

Namun sayang, agak sukar menjumpai karya-karya tersebut di tanah air. Karya beliau lebih banyak dicetak di Beirut dan Syiria. Selebihnya masih tersimpan dalam bentuk makhtutat di pustaka pribadi almarhum. Bahkan, karyanya yang fundamental dalam bidang hadits, Fath al-‘Allam dan ad-Durr al-Mandhud masih dalam bentuk manuskrip (penelitian tahun 2010).

Terkait karya ulama yang juga ahli fikih ini, ada beberapa perkara yang menarik. Pertama, Syekh Fadani ternyata pernah menulis empat kitab arba’in (hadits 40) sekaligus. Kitab hadits 40 yang telah mencuri perhatian kaum muslimin selama berabad-abad ialah al-Arba’in an-Nawawiyyah karya Imam an-Nawawi (w. 676 H/1278 M). Sudah selayaknya juga, Syekh Yasin yang menulis 4 versi kitab arba’in mendapat apresiasi yang sama dalam arti yang luas di kalangan umat Islam. Antara kitab arba’in beliau yaitu al-Arba‘un al-Buldaniyah, al-Arba’un Haditsan, Syarh al-Jauhar ats-Tsamin fi Arba’in Haditsan dan al-Arba’un Haditsan Musalsalah.

Kedua, karya Syekh Yasin didominasi oleh kitab sanad yang ditulis dengan sangat teliti. Hampir dipastikan, setiap ilmu yang beliau tuntut ada susur galurnya hingga ke sumber pertama. Hal ini, setidaknya menyiratkan nilai ketekunan, ketulenan (otoritatif) dan keberkahan ilmu. Dengan ketekunan memelihara silsilah keilmuan itulah para ulama menyebutnya sebagai al-Musnid ad-Dunya (pemegang sanad di dunia) atau al-Musnid al-‘Ashr (pakar sanad zaman ini).

7.  Pujian Para Ulama Kepada Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Kealiman dan kepakaran Syekh Yasin diakui oleh banyak para ulama dari seluruh penjuru dunia. Baik oleh para ulama semasa beliau maupun pada masa sesudahnya. Beliau banyak dipuji oleh para ulama dan para gurunya. Diantaranya adalah dari seorang ulama ahli hadits terkemuka dari Maroko, al-Muhaddits as-Sayyid Abdul Aziz al-Ghumari, yang menjuluki Syekh Yasin sebagai ulama kebanggaan Haramain (Mekkah dan Madinah) dan sebagai muahaddits (pakar hadits) terkemuka.

Syekh as-Sayyid Abdullah al-Ghumari, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Sa’id Mamduh: “Dalam suatu kesempatan berkumpul dengan Syekh as-Sayyid Abdullah Shiddiq al-Ghumari pada musim haji tahun 1401 H/1991 M, beliau berkata kepada sekumpulan jamaah: “Kita sebelum ini telah mengakui Syekh as-Sayyid Rafi’ at-Tahtawi sebagai al-Musnid al-‘Ashr. Namun sekarang, ketahuilah bahwa Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani adalah sebagai al-Musnid al-‘Ashr, tanpa diragukan lagi.” Suatu pengakuan yang tulus dari seorang pakar Islam yang kritis.”

Dalam muqaddimah kitab al-Fawaid al-Janiyyah kita akan temukan beberapa pujian ulama besar antara lain Syekh Ismail Usman Zain al-Makki, Syekh Abdullah bin Zaid al-Maghribi az-Zabidi (ulama Zabid Yaman, 1315 H-1389 H) yang merasa takjub dan kagum dengan kitab al-Fawaid al-Janiyyah, al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal (Mufti Murawa’ah Yaman, 1307 H-1372 H) yang secara khusus menyusun sebuah syair panjang yang memuji SyekhYasin diantara bait syair itu berbunyi:

أنت في العلم والمعاني فريد # وبعقد الفخار أنت الوحيد

Engkau tak ada taranya dalam ilmu dan hakekat. Dibangun orang kejayaan kaulah satu-satunya yang jaya.”

لــك عـز قــد اشـرقت بعـــــــلاه  #    شمس فضل لها الضياء يـريدعــــــــــلوم ابـدعـتـها بـمــفـهـوم    #  بحـــلاهـا تـــتوج المســــتـفـيدعصـــت فيــها عــلى فــرائد در   #   فـى نــحو الـحسـان هم العقودسـائرات كالشمس فى كــل قـطر   #   مشرقات والـجهل منـها يـبـيـدمن يضـاهى هـذا المـقام المــعلى   #   ان هــذا عـــن غــيـره لــعــيـدواذا انــتـمــى انـــاس لأصــــــل   #   انـت لـلســعـد اذ نسـبـت حفيد

Asy-Syekh Fadhal bin Muhammad ‘Audh Bafadhal at-Tarimi juga memuji kitab karangan beliau dalam syairnya sebagai sebuah kitab yang dipenuhi permata. Diantara baitnya ia berkata dalam syairnya:

فيا طالب العلم لب نداء # ياسين وافرح بهذا القرى

Wahai pencari ilmu sambutlah panggilan Yasin. Bergembiralah dengan sajian yang ia sajikan.”

Prof. Dr. Ali Jum’ah salah satu Mufti Mesir dalam kitab Hasyiyah al-Imam al-Baijuri ‘ala Jauharat at-Tauhid  yang ditahqiqnya, pada halaman 8 mengaku pernah menerima ijazah sanad hadits hasyiah tersebut dari Syekh Yasin yang digelarinya sebagai Musnid ad-Dunya.


Syekh Zakaria Abdullah Bila, teman dekat pendiri Nahdlatul Wathan yakni Tuan Guru KH. M. Zainuddin Lombok pernah berkata: “Waktu saya mengajar Qawa’id al-Fiqh di ash-Shaulatiyyah, seringkali mendapat kesulitan yang memaksa saya membolak-balik kitab-kitab yang besar untuk memecahkan kesulitan tersebut. Namun setelah terbit kitab al-Fawaid al-Janiyyah karangan Syekh Yasin menjadi mudahlah semua itu, dan ringanlah beban dalam mengajar.”

Syekh Umar Abdul Jabbar berkata di dalam surat kabar al-Bilad edisi hari Jum’at 24 Dzul Qa’dah tahun 1379H/1960M: “Bahkan yang terbesar dari amal bakti Syekh Yasin adalah membuka madrasah putri pada tahun 1362 H. Dimana dalam perjalanannya selalu ada rintangan, namun beliau dapat mengatasinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan.”

Prof. Dr. Asy-Syekh Yusuf Abdurrazzaq (Dosen kuliah Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo) juga memuji beliau dengan perkataan dan syi’ir yang panjang. Salah satu bait syairnya berbunyi:

أنت فينا بقية من كرام # لا ترى العين مثلهم إنسانا

Engkau di tengah kami orang terpilih dari orang terhormat. Tak pernah mata melihat manusia seumpama mereka.”

Al-Habib Saqqaf bin Muhammad Assegaf, seorang tokoh pendidik di Hadhramaut (1373 H) menceritakan kekaguman beliau terhadap Syekh Yasin. Beliau menjulukinya sabagai “Sayuthiyyu Zamanihi” (Imam al-Hafidz as-Suyuthi pada zamannya). Beliau juga mengarang sebuah syair untuk memuji beliau, diantaranya berbunyi:

لله درك يا ياسين من رجل # أم القرى أنت قاضيها ومفتيهافي كل فن وموضوع لقد كتبا  # يداك ما أثلج الألباب يحديها

Bagus perbuatanmu hai Yasin engkau seorang tokoh. Dari Ummul Qura engkau Qadli dan Muftinya. Setiap pandan judul ilmu tertulis dengan dua tanganmu. Alangkah sejuknya akal pikiran rasa terhibur olehnya.”

Al-Muhaddits as-Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki sebagai guru Madrasah al-Falah dan Masjidil Haram, Syekh M. Mamduh al-Mishri dan al-Habib Ali bin Syekh Bilfaqih Sewun Hadhramaut dan para ulama lainnya, pernah memuji karangan-karangan beliau.

Prof. Dr. asy-Syekh Yahya al-Ghautsani pernah menghadiri majelis Syekh Yasin untuk mengkhatamkan Sunan Abu Dawud. Ketika itu hadir pula pakar hadits Maghribi (Maroko), asy-Syekh as-Sayyid Abdullah bin Shiddiq al-Gumari, asy-Syekh Abdussubhan al-Barmawi dan asy-Syekh Abdul Fattah Rawah.

Pujian tersebut bukan hanya datang dari ulama Ahlussunnah, seorang ulama Wahabi Prof. Dr. asy-Syekh Abdul Wahhab bin Abi Sulaiman (Dosen Dirasatul ‘Ulya Universitas Ummul Qura) di dalam kitab al-Jawahir ats-Tsaminah fi Bayan Adillat ‘Alam al-Madinah berkata: “Syekh Yasin adalah muhaddits, faqih, mudir Madrasah Darul Ulum, pengarang banyak kitab dan salah satu ulama Masjidil Haram.”

Seorang tokoh agama Najd dari Ibukota Riyadh (pusat paham Wahabi), yaitu Jasim bin Sulaiman ad-Dausari pada tahun 1406 H pernah berkata:

أبلغوا مني سلاما من صبا نجد # ذكيالأبي الفيض فدانيمسند الوقت بعيد عن نزول # هابط أما لما يعلو فدانيفدى أسر الروايات فلوتنطق # لقالت: علم الدين فداني

Selain itu, pujian kepada beliau juga datang dari ulama India, Syekh Muhammad Abdul Hadi serta ulama Seiwun Yaman, al-Habib Ali bin Syekh Balfaqih al-‘Alawi.

8. Memperkenalkan Nama-ama Ulama Nusantara ke Dunia

Salah satu jasa besar Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani adalah memperkenalkan tokoh-tokoh ulama Nusantara ke dunia luar. Tanpa usaha beliau mungkin saja masyarakat luar Melayu tidak mengenali sama sekali peranan dan sumbangsih tokoh-tokoh ulama dari Nusantara. Melaluinya, perawi-perawi Arab dan non Melayu mengenal istilah “Kiyai” dalam bahasa Jawa yang bermakna Syekh, ustadz atau orang alim.

Diantara nama-nama ulama Nusantara yang disebutkan oleh Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani adalah sebagai berikut:

1.      Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani
2.      Syekh Abdushshamad bin Abdurrahman al-Falimbani
3.      Hadhratus Syekh KH. Hasyim Asy‘ari al-Jombangi
4.      Syekh Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani
5.      KH. Jam‘an bin Samun at-Tanqarani
6.      KH. Uhaid Ahyad bin Idris al-Bogori
7.      KH. Ma’shum bin Ahmad al-Lasemi
8.      KH. Baidhawi bin Abdul Aziz al-Lasemi
9.      KH. Baqir bin Nur al-Jogjawi
10.  KH. Mahfudz bin Abdullah at-Termasi
11.  KH. Khalil bin Abdul Lathif al-Bangkalani
12.  KH. Abdul Muhith bin Ya’qub as-Sidoarjowi
13.  KH. Umar bin Shalih as-Samarani
14.  KH. Ali bin Abdullah al-Banjari
15.  KH. Hasan bin Abdus Syakur as-Sarbawi
16.  Syekh Zainuddin as-Sumbawi
17.  KH. Mahmud bin Kenan al-Falimbani
18.  KH. Arsyad bin Abdushshamad al-Banjari
19.  KH. Taib bin Ja‘far al-Falimbani
20.  KH. Abdullah bin Azhari al-Falimbani
21.  KH. Ahmad Marzuqi bin Hamid as-Suwahani
22.  KH. Muhammad bin Yasin al-Pekalongani
23.  KH. Abdul Hamid bin Zakaria al-Betawi
24.  Syekh Muhsin bin Raden Muhammad as-Sirangi
25.  KH. Shiddiq bin Abdullah al-Lasemi
26.  KH. Hasan bin Syamsuddin al-Qanquni
27.  KH. Bakri bin Sida al-Bantani
28.  Qadli Musa bin Ibrahim al-Melakawi
29.  Qadli Abubakar bin Hasan al-Muari
30.  Syekh Utsman bin Abdul Wahhab as-Sarawaqi
31.  Syekh Muhammad Shalih bin Idris al-Kelantani
32.  Dan lain lain.

Ada juga tokoh Nusantara yang diberi gelar sebagai muhaddits (ahli hadits) oleh Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, seperti al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Botoputih Surabaya. Menurut Syekh Yasin: “Muhaddits di zaman akhir bermakna seorang musnid (ahli sanad) yang luas periwayatannya serta banyak memperoleh kitab sanad dan fihris secara bersambung dari para ulama Timur dan Barat. Sekarang ini kira-kira terdapat 130 orang alim ulama Nusantara.”

Diantara ulama yang paling banyak sanad periwayatannya ialah Syekh Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani (1182 H), Syekh Abdushshamad bin Abdurrahman al-Falimbani (1211 H), Syekh Abdul Ghani bin Shubuh al-Bimawi, Syekh Mahfudz bin Abdullah at-Termasi (1338 H), Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Mukhtar bin Atharid al-Bogori dan al-Habib Salim bin Jindan.

9. Murid-murid Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Murid-murid Syekh Yasin sangat banyak sekali. Merekalah yang menjadi penyambung silsilah keilmuan yang beliau miliki dari para guru untuk para murid. Diantara murid-murid beliau antar lain:

1. Asy-Syekh Muhammad Ismail Zain al-Makki al-Yamani
2. Prof. DR. as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
3. Asy-Syekh Muhammad Mukhtaruddin al-Falimbani
4. Asy-Syekh Muhammad Hamid Amin al-Banjari
5. Al-Habib Umar bin Hafidz Tarim
6. Al-Habib Muhammad Hamid al-Kaf Makkah
7. Asy-Syekh Ahmad Damanhuri al-Bantani8. KH. Abdul Hamid ad-Dari
9. Asy-Syekh Ahmad Muhajirin ad-Dari Bekasi
10. Asy-Syekh KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani (Guru Ijai) Martapura
11. Asy-Syekh Mu’allim KH. M. Syafi’i Hadzami
12. DR. Burhanuddin Umar Lubis
13. KH. Maimoen Zubair Rembang
14. KH. Hasan Azhari
15. KH. Sahal Mahfudz Pati16. KH. DR. Abdul Muhith Abdul Fattah
17. KH. Zayadi Muhajir
18. KH. Ahmad Junaidi
19. KH. Idham Khalid
20. KH. Thahir Rahili
21. KH. Ahmad Muthohar Mranggen
22. DR. Muslim Nasution
23. KH. Yusuf bin Hasyim Asy’ari
24. Prof. DR. Sayyid Agil Husain al-Munawwar
25. Prof. DR. Muhibbudin Wali al-Khalidi
26. Asy-Syekh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari
27. DR. Yahya al-Ghaustani
28. As-Sayyid Abdullah Shiddiq al-Ghumari
29. Asy-Syekh Abdus Shubhan al-Barmaw
30. Asy-Syekh Abdul Fattah Rawah
31. Asy-Syekh DR. Ali Jum’ah Mufti Mesir
32. Asy-Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni Damaskus
33. DR. Muhammad Hasan ad-Dimyathi
34. Asy-Syekh Hasan al-Qathirji
35. Tuan Guru KH. Abdullah bin Abdurrahman Pondok Lubuk Tapah Kelantan
36. Tuan Guru KH. Hasyim bin Abubakar Pondok Pasir Tumboh Kelantan
37. Prof. Dr. M. Hasan ad-Dimasyqi
38. Asy-Syekh Isma’il Zain al-Yamani
39. Dan masih banyak lagi.

Di Indonesia bisa dikatakan hampir semua ulama di Jakarta dan beberapa daerah lainnya yang seangkatan dengan beliau atau di bawah beliau merupakan murid beliau. Selain itu di Malaysia, Thailand dan Brunei juga tersebar murid-murid beliau yang sangat banyak.

10.  Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Sosok yang Tawadlu' dan Bersahaja

Meski dikenal sebagai seorang maha guru, Syekh Yasin tetap bersikap Tawadlu’ kepada siapa saja. Beliau tak segan untuk meminta ijazah dan ilmu dari para muridnya.

Syekh Yasin juga sering berkunjung ke Indonesia, negeri asal nenek moyangnya. Dalam kunjungan beliau ke Indonesia beliau mengunjungi beberapa pondok pesantren antara lain di Jakarta, Padang, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, NTB, Kalimantan, Ambon dan Manado. Setiap pesantren yang beliau kunjungi selalu dipenuhi oleh jamaah dari berbagai kalangan, ulama, santri maupun masyarakat awam. Dalam setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan hadits sekaligus mengijazahkannya. Oleh karena itu banyak ulama menemui Syekh Yasin hanya karena ingin dianggap sebagai murid olehnya dan meminta ijazah hadits.

Hal yang menarik dari sosok Syekh Yasin adalah, sekalipun beliau adalah seorang ulama tradisional namun beliau memiliki wawasan yang luas. Beliau berpandangan belajar dan mengajar bagi kaum wanita juga wajib sebagaimana yang telah disabdakan Baginda Nabi SAW. Ini terbukti dengan usahanya mendirikan beberapa lembaga pendidikan untuk kaum wanita.

Setelah sekian lama menanamkan cita-citanya untuk membangun madrasah putri, pada tahun 1362 H/1943 M beliau mendirikan lembaga pendidikan untuk kaum wanita yang dinamainya dengan Madrasah Ibtidaiyyah lil Banat. Lembaga pendidikan ini merupakan yang pertama di Arab Saudi yang didirikan khusus untuk kaum hawa. Setelah sekolah ibtidaiyah telah banyak dan membutuhkan tenaga pengajar, Syekh Yasin memandang perlu mendirikan lembaga pencetak guru wanita. Maka pada bulan Rabi’ul Akhir tahun 1377 H beliau mendirikan Ma’had lil Mu’allimat.

Dalam surat kabar al-Bilad edisi Jum’at 24 Dzul Qa’dah 1379 H/1960 M, Syekh Umar Abdul Jabbar, seorang ulama dan kolumnis menulis esai sebagai berikut: “Bahkan yang terbesar dari amal bakti Syekh Yasin adalah membuka madrasah putri pada tahun 1362 H/1943 M. Inilah sekolah pertama perempuan yang didirikan di Negeri Kerajaan Arab Saudi. Dalam perjalananya selalu ada rintanagn, namun beliau dapat mengatasinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan.”

KeTawadlu’an beliau juga terlihat sebagaimana diceritakan oleh murid beliau, Syekh Mahmud bin Said Mamduh, bahwa karya Syekh Yasin mengenai ushul fiqh, syarah al-Luma’ sebanyak dua jilid yang tebal terpaksa tidak jadi dicetak lantaran guru beliau Syekh Yahya Aman sudah terlebih dahulu mengirimkan naskah karyanya dalam hal yang sama ke percetakan. Tampaknya beliau berkaca pada kejadian sebelumnya, saat beliau mencetak kitab Hasyiyah at-Taisir karya beliau, yang ternyata karya serupa dibuat oleh guru beliau Syekh Yahya Aman, yang akhirnya membuat karya Syekh Yasin kurang dikenal.

11.  Kesederhanaan Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Karena sangat bersemangat dan giat dalam menuntut ilmu agama, Syekh Yasin hampir saja lupa menikah. Beliau termasuk terlambat dalam membina rumah tangga. Hingga sampai pada usia empat puluh tahun beliau belum juga menikah. Hal ini membuat orang tuanya merasa prihatin dan khawatir, juga para guru dan rekan-rekan beliau. Mereka mengingatkan beliau bahkan ada yang ingin menjadikan beliau sebagai menantu. Karena orang tua beliau mengancam akan membakar kitab-kitab beliau dan beliau pun merasa takut durhaka kepadanya, akhirnya masa lajang beliau akhiri tepat pada usia 40 tahun.

Hal yang sangat menarik dari sosok Syekh Yasin Al-Fadani adalah kesederhanaannya. Walaupun beliau seorang ulama besar namun beliau tidak segan-segan untuk keluar masuk pasar memikul dan menenteng sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Dengan memakai kaos oblong dan sarung, Syekh Yasin juga sering nongkrong di warung teh sambil menghisap Shisah (rokok Arab). Tak ada seorang pun yang berani mencelanya karena ketinggian ilmu yang dimiliki Syekh Yasin.

KH. Sukarnawadi Husnuddu’at mengatakan: “Syekh Yasin orangnya santai, sederhana, tidak menampakkan diri, sering muncul menggunakan kaos biasa, sarung, dan sering nongkrong di “Gahwaji” untuk nyisyah (menghisap rokok Arab). Tak seorangpun yang berani mencela beliau karena kekayaan ilmu yang beliau miliki. Yang ingkar kepada beliau hanyalah orang-orang yang lebih mengutamakan tampang dhahir dari pada yang bathin.”

Jika musim haji tiba Syekh Yasin mengundang para ulama dari seantero dunia dan para pelajar  untuk berkunjung ke rumahnya untuk berdiskusi dan tak sedikit dari para ulama yang meminta ijazah sanad hadits dari beliau. Namun walau musim haji telah lewat, rumah Syekh Yasin tetap selalu ramai dikunjungi para ulama dan pelajar.

12.  Seorang Alim yang Menghargai Para Ahli Ilmu


 Syekh Yasin sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara terutama di Indonesia yang merupakan asal dari nenek moyangnya. Tak sedikit dari para ulama yang bertemu Syekh Yasin ingin dianggap sebagai murid oleh beliau dan meminta ijazah sanad hadits.

Salah satu kejadian yang menarik adalah sewaktu Syekh Yasin berkunjung ke Indonesia. Banyak para ulama dari berbagai daerah di Indonesai berbondong-bondong menemui Syekh Yasin untuk dianggap sebagai murid. Salah satu dari mereka adalah Mu’allim KH. Syafi’i Hadzami. KH. Syafi’i datang menemui Syekh Yasin untuk diangkat sebagai murid. Namun Syekh Yasin menolaknya, bukan karena tidak suka atau ada hal lain, namun Syekh Yasin menganggap bahwa dirinya tidak pantas menjadi guru dan beliau mengatakan bahwa dirinyalah yang pantas menjadi murid KH. Syafi’i Hadzami.

Syekh yasin menilai bahwa kedalaman ilmu yang dimiliki KH. Syafi’i Hadzami tak diragukan lagi. KH. Syafi’i Hadzami begitu terkenal namanya di Mekkah sebagai sosok ulama Indonesia yang memiliki keluasan ilmu. Begitulah sosok Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani yang sangat menghargai para ahli ilmu.

13.  Tukang Sapu Makam Nabi SAW.

KH. Maimoen Zubair adalah murid senior Syekh Yasin Al-Fadani yang sekarang masih hidup. Sebagaimana diutarakannya, ia telah berguru pada Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani sejak tahun 1370 H/1940 M. Kepada Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani beliau mengaji kitab Sunan Abi Daud hingga tamat.

Syekh Yasin pernah bercerita pada Mbah Maimoen tentang kisah Syekh al-Ajrum yang melarang sebuah karyanya dicetak pada masa itu. Karya yang berjudul al-Ajrumiyyah baru dicetak setelah wafatnya dan menjadi kitab yang baku dalam pelajaran tata bahasa Arab dan termasyur di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mungkin itulah sebab ada sebagian ulama yang melarang karyanya dicetak di masa itu. Mereka melihat dengan mata batinnya, kelak kitab itu dibutuhkan dan menjadi amal jariah setelah wafatnya.

Begitu pula dengan karya al-Qadli Abu Syuja’, Matn at-Taqrib. Al-Qadli Abu Syuja’ hidup selama 160 tahun lebih. 60 tahun digunakannya untuk mengajar, dan 100 tahun dari usianya ia abdikan sebagai Kannas Qabr an-Nabiy (tukang sapu makam Nabi SAW.). Ia senang dengan gelar itu sehingga ia tak mau dirinya disebut Syekh atau ‘Allamah.

Acap kali saat membersihkan makam Nabi SAW., ia bermunajat agar dirinya diberikan keberkahan umur dan karyanya akan kelak berguna bagi umat. Dan di kemudian hari, kitabnya, Matn at-Taqrib, memang termasyur di kalangan para penuntut ilmu.

14.  Karamah Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani

Allah Swt. memang sangat mengasihi hambaNya yang shaleh dengan bentuk yang beragam. Ada yang diangkat derajatnya dengan diberikan ilmu agama yang mendalam dan ada pula yang diberikan kejadian yang luar biasa yang disebut dengan karamah. Syekh Yasin dimuliakan Allah dengan kedua-duanya. Ini merupakan hasil istiqamah beliau dalam ilmu dan beramal. Ada beberapa kisah yang masyhur di kalangan pecinta beliau antara lain:

Pernah suatu ketika ada seorang tamu asal Syiria, Zakaria Thalib, mendatangi rumah Syekh Yasin pada hari Jum’at. Ketika adzan Jum’at dikumandangkan, Syekh Yasin masih saja di rumah. Akhirnya tamu tersebut keluar dan shalat di masjid terdekat.

Seusai shalat Jum’at, ia menemui seorang kawan dan ia pun bercerita pada temannya bahwa Syekh Yasin tidak shalat Jum’at. Namun hal itu dibantah oleh temannya tersebut seraya berkata: “Kami sama-sama Syakh Yasin shalat di Nuzhah, yaitu di Masjid Syekh Hasan al-Masysyath yang jaraknya jauh sekali dari rumah beliau.”

KH. M. Abrar Dahlan juga pernah bercerita: “Suatu hari Syekh Yasin menyuruh saya membikin syai (teh) dan syisah (rokok Arab). Setelah saya bikinkan dan Syekh Yasin mulai meminum teh, saya keluar menuju Masjidil Haram. Ketika kembali, saya melihat Syekh Yasin baru pulang mengajar dari Masjidil Haram dengan membawa beberapa kitab. Saya menjadi heran, anehnya tadi di rumah menyuruh saya bikin teh, sekarang beliau baru pulang dari masjid.”

Pernah salah seorang murid Syekh Yasin, KH. Abdul Hamid dari Jakarta, sewaktu beliau dihadapi kesulitan dalam mengajar ilmu fiqih “bab diyat”, sehingga pengajian terhenti karenanya. Malam hari itu juga, beliau mendapati sepucuk surat dari Syekh Yasin. Begitu membuka isi surat tersebut ternyata isinya adalah jawaban dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Ia pun merasa heran, dari mana Syekh Yasin tahu, sedangkan ia sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun tentang kesulitan ini.

Syekh Mukhtaruddin Palembang juga bercerita: “Ketika Bapak Presiden Soeharto sedang sakit mata, beliau mengirim satu peSAWat khusus untuk menjemput Syekh Yasin. Akhirnya Pak Soeharto pun sembuh berkat doa beliau.”

15.  Wafat Syekh Yasin Al-Fadani

Setelah sekian lama membaktikan dirinya dalam pengembangan ilmu agama, Hadhratus Syekh al-‘Allamah Abu al-Faidh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani al-Makki berpulang ke hadhirat-Nya pada hari Jum’at Shubuh tanggal 27 Dzul Hijjah tahun 1410 H/20 Juli 1990 M dalam usia 75 tahun.

Dalam waktu singkat berita kewafatannya menyebar luas. Orang-orang pun berdatangan berduyun-duyun untuk bertakziyah. Roman wajah beliau ketika wafat tampak berseri-seri dan tersenyum.

Setelah dishalati usai shalat Jum’at jasad beliau dimakamkan di pemakaman Ma’la. Dan kebesaran Allah ditampakkan oleh para hadirin yang hadir dalam prosesi penguburan jenazah ulama besar tersebut. Begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, bukan liang yang sempit dan lembab yang tampak tapi liang tersebut berubah menjadi lapangan yang luas membentang disertai dengan semerbak wewangian yang harum mewangi nan menyegarkan.

Beliau meninggalkan satu orang istri dengan empat orang putra yaitu Muhammad Nur ‘Arafah, Fahd, Ridha dan Nizar.

16.  Haul Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani


Seperti biasanya jika telah datang tanggal 28 Dzul Hijjah, maka banyak para murid al-Maghfurlah Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani menghadiri upacara haul peringatan wafatnya beliau yang biasanya diselenggarakan di rumah putra beliau.


Oleh Syekh As-Sayyid Shahibul Faroji Azmatkhan Al-Hafidh
(Syekh Mufti Kesultanan Palembang Darussalam)

Baca Juga: Biografi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel