Biodata Baginda Nabi Muhammad SAW

BIODATA RASULULLAH SAW


Nama : Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththallib bin Hasyim.

Tanggal Lahir: Subuh hari Senin, 12 Rabiul Awwal bersamaan dengan 20 April 571 Masehi (dikenal sebagai Tahun Gajah; karena bersamaan dengan peristiwa tentara bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka’bah)

Tempat Lahir: Rumah Abu Thalib, Makkah Al-Mukarramah.


Nama Ayah: Abdullah bin Abdul Muththallib bin Hasyim.

Nama Ibu: Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf.

Pengasuh Pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (diberi gelar Ummu Aiman. Hamba sahaya perempuan ayah Rasulullah SAW).

Ibu Susu Pertama: Tsuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).

Ibu Susu Kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diyah (lebih dikenal dengan nama Halimah As-Sa’diyah. Suaminya bernama Abu Kabsyah).

USIA 5 TAHUN Peristiwa pembelahan dada Baginda Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan sebagian syaitan yang ada di dalam hatinya (menurut Habib Ali Al-Habsyi (Shahibu Simthud Duror): bukan mengeluarkan syetan atau kotoran hati tapi untuk menambah kebersihan dan kesucian hati baginda Nabi SAW).

USIA 6 TAHUN Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Abwa ' (sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah, baginda diasuh oleh Ummu Aiman (hamba perempuan ayah Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muththallib.

USIA 8 TAHUN Kakeknya, Abdul Muththallib pula meninggal dunia. Baginda diasuh pula oleh ayah saudaranya, Abu Thalib.

USIA 9 TAHUN (Sebagian riwayat mengatakan pada usia 12 tahun). Bersama ayah saudaranya, Abu Thalib bermusafir ke Syam untuk berdagang. Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

USIA 20 TAHUN Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab ' Sirah ' jilid1, halaman 184-187 menyatakan ketika itu usia Nabi Muhammad SAW yaitu 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah saja. Menyaksikan 'perjanjian Al-Fudhul': perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang didhalimi di Makkah.

USIA 25 TAHUN Bermusafir kali kedua ke Syam untuk berdagang barangnya Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki pelayan Siti Khadijah. Baginda SAW bersama-sama Abu Thalib dan beberapa orang saudara ayahnya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (ayah saudara Khadijah) untuk meminang Siti Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin baginda kepada Siti Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

USIA 35 TAHUN Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding Ka’bah. Perbaikan Ka’bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah. Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan 'Hajarul-Aswad' ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertikaian sehubungan dengan perletakan batu tersebut.

USIA 40 TAHUN Menerima wahyu di gua Hira' sebagai pengangkatan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman dan sebagai rahmatan lil 'alamiin.


USIA 53 TAHUN Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq. Dan sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awwal/ 24 September 622 M.

USIA 63 TAHUN wafatnya Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin, 12 Rabiul Awwal tahun 11 Hijriyah/ 8 Juni 632 Masehi.

ISTRI-ISTRI RASULULLAH SAW

Khadijah Binti Khuwailid. Saudah Binti Zam'ah. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Sayyidina Abu Bakar). Hafshah binti 'Umar (anak Sayyidina 'Umar bin Khaththab). Ummi Habibah Binti Abu Sufyan. Hindun Binti Umaiyah (diberi gelar Ummi Salamah). Zainab Binti Jahsy. Maimunah Binti Harits. Shafiyah Binti Huyai bin Akhtab. Zainab Binti Khuzaimah (diberi gelar Ummu Al-Masakin: Ibu Orang Miskin).

ANAK-ANAK RASULULLAH SAW

1. Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim
4. Zainab
5. Ruqayyah
6. Ummi Kultsum
7. Fatimah Az-Zahro'

ANAK TIRI RASULULLAH SAW

Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi (anak kepada Sayyidatina Khadijah bersama Hind bin Habbasy. Ketika menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah adalah seorang janda).

SAUDARA SESUSU RASULULLAH SAW / IBU SUSUAN / SAUDARA SUSUAN

Dari Tsuwaibah
1. Hamzah
2. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad

SAUDARA SUSUAN

Dari  Halimah Al-Sa’diyyah
1. Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muththallib
2. Abdullah bin Harits bin Abdul 'Uzza
3. Syaima ' binti Harits bin Abdul 'Uzza
4. 'Aisyah binti Harits bin abdul 'Uzza

SAUDARA AYAH DAN IBU RASULULLAH SAW (ANAK-ANAK ABDUL MUTHTHALLIB)

1. Al-Harits 2. Muqawwam 3. Zubair 4. Hamzah* 5. Al-Abbas* 6. Abu Thalib 7. Abu Lahab (nama asalnya Abdul Uzza) 8. Abdul Ka'bah 9. Hijl 10. Dlirar 11. Umaimah 12. Al-Bidla (Ummu Hakim) 13. Atiqah ## 14. Arwa ## 15. Umaimah 16. Barrah 17. Shafiyah (ibu Zubair bin Awwam)*

Keterangan:
* Sempat masuk Islam
## Ulama berselisih pendapat tentang keislamannya

Semoga bermanfaat dan menambah cinta kita kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, aamiin.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Biodata Baginda Nabi Muhammad SAW"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel