Anjuran Ziarah Dan Tabarruk Ke Makam Orang-Orang Shaleh


Anjuran Ziarah Dan Tabarruk Ke Makam Para Shalihin

Imam Syafi’i berziarah & tabarruk di makam Imam Abu Hanifah, dalam kitab  Tarikh Baghdad, karya al-Imam al-Hafidh Abu Bakr Ahmad bin Ali; yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Khathib Al-Baghdadi (wafat 463 H) berkata:

"Aku mendengar Imam asy Syafi’i berkata: Sesungguhnya saya benar-benar melakukan tabarruk (mencari berkah) kepada Imam Abu Hanifah, aku mendatangi makamnya setiap hari untuk ziarah, jika ada suatu masalah yang menimpaku maka aku shalat dua raka’at dan aku mendatangi makam Imam Abu Hanifah, aku meminta kepada Allah agar terselesaikan urusanku di samping makam beliau, hingga tidak jauh setelah itu maka keinginanku telah dikabulkan”.

Dalam kitab Al-Adzkar, karya Imam Nawawi Halaman: 168, beliau berkata:

وَيُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنَ الزِّيَارَةِ، وَأَنْ يُكْثِرَ الوُقُوْفَ عِنْدَ قُبُوْرِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ

Disunnahkan untuk memperbanyak ziarah kubur dan disunnahkan pula untuk berlama-lama di sisi makam ahlul khair wal fadhl (Para Shalihin dan Ulama Amilin)".

Perkataan Beliau tersebut juga dinukil Oleh: Imam Al-Khathib Asy-Syarbini dalam Kitab: "Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfazhil Minhaj, Juz: 1 Halaman: 543.

“Berkata Mushannif (pengarang Al-Minhaj, Imam An-Nawawi): “Disunnahkan untuk Memperbanyak Ziarah Kubur dan  di Sunnahkan pula untuk berlama-lama di sisi Makam para Ahlul Khair wal Fadhl (para Shalihin dan Ulama Amilin)".

Faedah dan Anjuran dari Beliau tentang Tawassul, Tasyaffu’, dan Istighatsah di Makam Nabi Muhammad SAW,  Ketika seseorang berziarah ke Makam Baginda Nabi Saw, Beliau Menerangkan Tata Cara Ziarah Kubur Nabi Saw dan Beliau menganjurkan untuk Membaca Bacaan Istighatsah dalam  Kisah Al-‘Utbi, salah seorang Guru Imam Syafi’i:

Kitab: Al-Idlah Fi Manasikil Hajj Wal ‘Umrah Karya: Imam An-Nawawi, Halaman 454 – 455

Lalu Hendaknya Peziarah Kembali ke tempatnya Semula, Yaitu menghadap Wajah Rasulullah Saw,  Bertawassul dengan diri Nabi Saw untuk kepentingan dirinya, Dan meminta Syafaat melalui Nabi SAW kepada Allah SWT".

Baca Juga: Pecinta Rasulullah, Mengidolakan Sayyidatina Fatimah Az-Zahro

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Anjuran Ziarah Dan Tabarruk Ke Makam Orang-Orang Shaleh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel